2013

Under sommaren har, förutom det stora arbetet på Mälarenergi AB i Västerås (se artikel nedan), ett antal större servicearbeten utförts på pappersbruk i olika delar av Sverige.

post04post03