2013

Under sommaren har, förutom det stora arbetet på Mälarenergi AB i Västerås (se artikel nedan), ett antal större servicearbeten utförts på pappersbruk i olika delar av Sverige.

Maj 2013

Före semestertiden lämnade en leverans bestående av 1st Bufferttank, 5,3m³ samt en Air Heater, – båda tillverkade mot japansk standard samt med godkännande av TüV – Falun.