Länkar

spi_logo2
www.spbi.se

Svenska Petroleum Institutet (SPI) är branschorganisation för oljebolagen i Sverige och har som ändamål atttillvarata och befrämja oljebranschens intressen.

spt_logo
www.sptass.eu

Scandinavian Petroleum Technic Association, SPT Association, är den nordiska drivmedelsbranschens branschorganisation. Organisationen har funnits sedan 1973 (tidigare under namnet SMF).

swedac_logo
www.swedac.se

SWEDAC är nationellt ackrediteringsorgan och ansvarar för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. Detta innebär att vi kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning.

raddningsverket_logo
www.raddningsverket.se

Räddningsverket är en statlig myndighet som verkar för ett säkrare samhälle.
Vi sprider kunskap och arbetar med föreskrifter, råd och stöd för att
minska antalet olyckor och deras effekter.

Kontakt

mapGB Tank AB
Källviksvägen 14
791 52 FALUN


tel

Tel. +46 23-70 50 90
Fax. +46 23-193 09
Mail. mail@gbtank.se

Länkar

Länkar