Service

GB Tank har väl fungerande organisation som hanterar service av trycksatta produkter.

  • Vi anser oss speciellt duktiga på:
  • Statusbedömning av tubvärmeväxlare
  • Rörbyten i tubvärmeväxlare/lutindunstare
  • Rörbyten i kalorisatorer med sviktbockade tuber
  • Statusbedömning och reparation av spiralvärmeväxlare (Rosenbladare)
  • Ge förslag på åtgärder där lutindunstare har utsatts för korrosion.
  • Partiella utbyten av mantlar/gavlar.

Referenser:

GB Tank skrev i maj 2013 ett två-årigt serviceavtal med Mälarenergi AB i Västerås, seartikel under fliken Nyheter 2013.

Byte av utslitna kompenstorer har utförts under 2011,2012 hos bl.a Kungälvs Energi, RYA hetvattencentral och Sävenäs Göteborgs Energi.

Under 2011 gjorde GB Tank kompletta omtubningar av tubvärmeväxlare vid bl.a. Sävenäs Göteborgs Energi samt Nässjö Värmeverk.

Hösten 2010 utförde GB Tank reparationer på lutindunstare hos Södra Cell efter att mätningar visat godsförtunning efter många års korrosion.Vi utförde hållfasthetsberäkningar, tillverkning och partiella mantelbyten.

Hösten 2009 utfördes omtubning av en rökgaskylare med 2350st tuber i stålsort 254SMO till Borlänge Energi.

Hösten 2009 utfördes omtubning av en värmepumpskondensor försedd med 1660st ytförstorade värmeväxlartuber i kvalitet P235TC1 också det till Borläng Energi.

Våren 2007 gjordes en omtubning av Indunstare vid Södra Cell i Mörrum. Omtubningen omfattade 1700st, 8500mm långa tuber och utfördes under två veckor.

Allmänna servicearbeten

som inte är relaterade till tryckbärande verksamhet utförs också av GB Tank.
Ett exempel är reparationer av kabeltrummor till Ericsson Cables i Falun.

Kontakt

mapGB Tank AB
Källviksvägen 14
791 52 FALUN


tel

Tel. +46 23-70 50 90
Fax. +46 23-193 09
Mail. mail@gbtank.se

Länkar

Länkar