Termisk design

TERMISKA BERÄKNINGAR

För att de som ansvarar för våra termiska beräkningar ska ta fram, den för er, bästa värmeväxlardesignen krävs att du som kund kan förse oss med att antal uppgifter.

Vad vi behöver veta är:

  • Temperaturprogram, dvs ingående temperaturer samt önskade uttemperaturer.
  • Tryckförhållanden samt eventuella tryckbegränsningar.
  • Flöden
  • Media på respektive sida.
  • Önskad längd, måttbegränsningar. Vertikalt eller horisontellt montage.För vätske/vätske-applikationer är vertikalt eller horisontellt montage likvärdigt medans det är betydelsefullt att välja rätt vid förångning och kondensering.

I de fall där det visar sig att en tubvärmeväxlare inte är det bästa valet kan vi ge förslag på alternativa lösningar och förmedla kontakter till våra samarbetsparterns.

KONSTRUKTION OCH OLIKA TYPER

Det finns ett stort antal värmeväxlare av variende typ. Det är dom termiska förutsättningarna tillsammans med driftsförhållande, typ av media, behov av rengöring mm som påverkar vilken typ man väljer.

Den släta tubvärmeväxlaren är en välbeprövad apparat som kan tillverkas i en-, två- eller flerstråksutförande på både tub- och mantelsida.

Genom att välja ett flerstråksutförande höjer man flödeshastigheten genom apparaten och kan därigenom kanske korta dess längd.

I de fall där temperaturdifferensen mellan tub- och mantelsida ger upphov till termiska spänningar förses växlaren med en kompensator som tar upp töjningarna.
Om temperaturvariationerna är frekventa kan kompensatorn utmattas och det är lämpligare att välja en U-tubsväxlare.
U-tubsväxlaren är det absolut bästa valet av apparat när driftförhållandena är frekvent varierande samt om man har höga tryck på mantelsidan. Dessa växlare är också lämpliga när det finns krav på enkel regöring.

Vi följer TEMA:s rekommendationer i kombination med aktuell tillverkningsnorm för mekanisk design och använder TEMA:s beteckningar på våra apparater.

Kontakt

mapGB Tank AB
Källviksvägen 14
791 52 FALUN


tel

Tel. +46 23-70 50 90
Fax. +46 23-193 09
Mail. mail@gbtank.se

Länkar

Länkar